Laidojimo namuose yra dvi laidojimo koplyčios: Dievo gailestingumo ir Švc. Mergelės Marijos.    Jeigu artimas žmogus mirė namuose, iškvieskite policijos
    pareigūnus ir medikus (mirtį taip pat gali konstatuoti
    šeimos gydytojas, prižiūrėjęs ligonį paskutinėmis jo
    gyvenimo dienomis). Konstatavus mirties faktą skambinkite
    telefonu 86-87-79-139, įmonės darbuotojai išties pagalbos
    ranką sunkią akimirką, paims palaikus iš įvykio vietos ir
    suteiks visą informaciją.


          Telefono numeris
             868779139

                Adresas
    Gegužių g. 57, Šiauliai.

               El. paštas
    agudavicius0@gmail.com

© XIII